Připojení jedním dotykem (NFC) nefunguje.

  • Ponechejte smartphone v blízkosti značky N-Mark na sluchátkách, dokud smartphone nezareaguje. Pokud stále nereaguje, pomalu pohybujte smartphonem do všech stran.
  • Zkontrolujte, zda je na smartphonu zapnutá funkce NFC.
  • Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
  • Citlivost příjmu NFC se u různých smartphonů liší. Pokud připojení opakovaně selhává, připojte/odpojte zařízení pomocí smartphonu.
  • Při nabíjení baterie není možné navázat připojení jedním dotykem (NFC), protože sluchátka s mikrofonem nelze zapnout. Před navázáním připojení jedním dotykem (NFC) dokončete nabíjení.
  • Připojení nelze navázat jedním dotykem (NFC), jestliže je kabel ke sluchátkům připojen ke konektoru INPUT. Před navázáním připojení jedním dotykem (NFC) odpojte kabel ke sluchátkům.
  • Zkontrolujte, zda připojované zařízení podporuje funkci NFC.
  • Zkontrolujte, zda je na smartphonu zapnutá funkce Bluetooth.