Optimalizace funkce potlačení hluku pro konkrétní osobu (optimalizace NC)

Tato funkce optimalizuje funkci potlačení hluku pomocí detekce tvaru vašeho obličeje, vašeho účesu, stav nasazení sluchátek s mikrofonem podle toho, zda používáte brýle, nebo na základě změny tlaku v letadle.

Doporučuje se spustit optimalizaci při prvním použití sluchátek s mikrofonem nebo když dojde ke změně tlaku vzduchu v letadle.

 1. Při zapnutí mějte sluchátka s mikrofonem nasazená.

 2. Stiskněte a přidržte tlačítko NC/AMBIENT, dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Optimizer start“ (Optimalizace zahájena) (přibližně 2 sekundy).

  Během optimalizace se budou ozývat testovací signály. Po dokončení optimalizace se ozve hlasové upozornění „Optimizer finished“ (Optimalizace ukončena).

Tip

 • Doporučuje se znovu spustit optimalizaci NC po změně účesu, když přestanete denně nosit brýle nebo když provedete další změny vizáže.
 • Pokud jste v letadle, doporučujeme, abyste funkci optimalizace NC zapnuli, jakmile letadlo dosáhne stabilních letových podmínek.
 • Stav nastavený funkcí optimalizace NC je zachován do doby, než optimalizaci znovu spustíte. Doporučujeme, abyste po vystoupení z letadla funkci optimalizace NC znovu spustili.
 • Optimalizaci NC lze také ovládat z aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

 • Během optimalizace si sluchátka s mikrofonem nasaďte za skutečných podmínek používání. Doporučujeme, abyste se sluchátek s mikrofonem během aktualizace nedotýkali.
 • Optimalizace bude zrušena, pokud během optimalizace sluchátka obdrží jiný příkaz.
 • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko Google Assistant, funkci optimalizace NC nelze ze sluchátek s mikrofonem ovládat.
 • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkci optimalizace NC nelze ze sluchátek s mikrofonem ovládat.