Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

  1. Dalším klepnutím na zařízení kompatibilní s připojením jedním dotykem (NFC) zařízení odpojíte. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Pokud zařízení připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, použijte k odpojení zařízení Bluetooth.

    Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).

  2. Vypněte sluchátka s mikrofonem.

    Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

  • Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.