Zapnutí sluchátek s mikrofonem

  1. Na dobu asi 2 sekund stiskněte a podržte tlačítko dokud nezačne blikat indikátor (modrý).