Připojení sluchátek s mikrofonem ke smartphonu se systémem Android a k zařízení iPhone

Když připojíte sluchátka s mikrofonem k smartphonu, dojde obvykle k současnému připojení funkce přehrávání hudby a funkce telefonního hovoru.

Chcete-li navázat vícebodové připojení pomocí smartphonu se systémem Android a zařízení iPhone samostatně pro poslech hudby a telefonování, změňte nastavení smartphonu se systémem Android tak, aby byla přiřazena jen jedna z těchto funkcí. Smartphone se systémem Android připojte před připojením zařízení iPhone.

Zařízení iPhone nelze nastavit na připojení jen jedné funkce.

 1. Spárujte sluchátka s mikrofonem se smartphonem se systémem Android a se zařízením iPhone v tomto pořadí.
 2. Použijte smartphone se systémem Android k navázání připojení ke sluchátkům s mikrofonem přes Bluetooth.
 3. Na smartphonu připojeném ke sluchátkům s mikrofonem zrušte označení volby [Call audio] (HFP) nebo [Media audio] (A2DP).
  Příklad použití: pouze připojení ke zvukovému médiu (A2DP)

  Zvolte [Settings] – [Bluetooth] – ikona nastavení vedle [WH-1000XM3].

  Na obrazovce [Paired devices] zrušte zaškrtnutí volby [Call audio].

 4. Použijte zařízení iPhone k navázání připojení ke sluchátkům s mikrofonem pomocí Bluetooth.

  Zařízení iPhone se připojí se zrušeným zaškrtnutím funkce v kroku 3.

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

 • Připojíte-li smartphone se systémem Android pomocí „Call audio“ (HFP), zbývající kapacita baterie sluchátek s mikrofonem na zařízení iPhone se nebude zobrazovat správně.
 • Při používání funkce Google Assistant nemohou sluchátka s mikrofonem vytvořit vícebodové připojení.
 • Při používání funkce Amazon Alexa nemohou sluchátka s mikrofonem vytvořit vícebodové připojení.