Uskutečnění hovoru

Můžete využívat volání pomocí sady hands-free z smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile), prostřednictvím připojení Bluetooth.

 • Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
 • Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.
 • Sluchátka s mikrofonem podporují pouze normální příchozí hovory. Aplikace volání pro smartphony a počítače nejsou podporovány.
 1. Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonem k smartphonu či mobilnímu telefonu.
 2. Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečněte hovor.

  Uskutečníte-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

  Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší.

  Není-li ve sluchátkách s mikrofonem slyšet žádný oznamovací tón, přepněte zařízení pro volání na sluchátka s mikrofonem pomocí smartphonu či mobilního telefonu nebo přidržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače, dokud nedojde k přepnutí zařízení.

 3. Hlasitost nastavíte pomocí ovládacího panelu dotykového snímače.
  • Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

  • Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

  • Pokud po potažení nahoru nebo dolů přidržíte prst na ovládacím panelu dotykového snímače, hlasitost se bude dále měnit.

  Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

 4. Chcete-li hovor ukončit, dvakrát klepněte na ovládací panel dotykového snímače.

  Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

 • Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
 • Hlasitost sluchátek s mikrofonem během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

 • Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonem. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek s mikrofonem, může se ozývat hluk.