Rychlý poslech okolního zvuku (režim rychlé pozornosti)

Tato funkce ztlumí hudbu, zvuky hovoru a vyzváněcí tón, aby byly dobře slyšet okolní zvuky. To je užitečné, pokud si chcete poslechnout hlášení vlaků apod.

Aktivace režimu rychlé pozornosti

Dotkněte se celého ovládacího panelu dotykového snímače na pravém sluchátku. Režim rychlé pozornosti se aktivuje, pouze když se dotýkáte ovládacího panelu.

A: Dotykový ovládací panel

Pokud se jej dotknete následujícím způsobem, funkce nemusí fungovat správně.

Celý ovládací panel dotykového snímače není pokryt.

Ovládací panel dotykového snímače není stisknut.

Deaktivace režimu rychlé pozornosti

Uvolněte ruku z ovládacího panelu dotykového snímače.

Poznámka

  • V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu rychlé pozornosti. Nepoužívejte sluchátka s mikrofonem v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
  • Pokud nejsou sluchátka s mikrofonem nasazena správně, režim rychlé pozornosti nemusí fungovat správně. Noste sluchátka s mikrofonem správným způsobem.