Příjem hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete využívat volání hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (profil hands-free) nebo HSP (profil sluchátek s mikrofonem).

 • Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
 • Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.
 • Sluchátka s mikrofonem podporují pouze normální příchozí hovory. Aplikace volání pro smartphony a počítače nejsou podporovány.

Vyzváněcí tón

Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách s mikrofonem slyšet vyzváněcí tón a indikátor (modrý) bude rychle blikat.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

 • Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách s mikrofonem
 • Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
 • Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu pouze pro připojení Bluetooth
 1. Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonem k smartphonu či mobilnímu telefonu.
 2. Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout dvojitým lehkým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače (s intervalem přibližně 0,4 sekundy).

  Jestliže v době příchozího hovoru posloucháte hudbu, přehrávání se přeruší a ze sluchátek s mikrofonem se ozve vyzváněcí tón.

  Není-li ve sluchátkách s mikrofonem slyšet vyzváněcí tón

  • Je možné, že sluchátka s mikrofonem nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.
  • Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, zvolte přerušení pomocí sluchátek s mikrofonem.
 3. Hlasitost nastavíte pomocí ovládacího panelu dotykového snímače.
  • Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

  • Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

  • Pokud po potažení nahoru nebo dolů přidržíte prst na ovládacím panelu dotykového snímače, hlasitost se bude dále měnit.

  Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

 4. Chcete-li hovor ukončit, znovu dvakrát lehce klepněte na ovládací panel dotykového snímače.

  Přijmete-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

 • Některé smartphony či mobilní telefony ve výchozím nastavení přijímají hovory pomocí telefonu namísto sluchátek s mikrofonem. Při připojení HFP nebo HSP přepněte hovor přidržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače, dokud se zařízení nepřepne, nebo pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
 • Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
 • Hlasitost sluchátek s mikrofonem během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

 • Záleží na typu smartphonu či mobilního telefonu, zda se přehrávání po ukončení hovoru automaticky obnoví, či nikoli.
 • Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonem. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek s mikrofonem, může se ozývat hluk.