Nízká kvalita zvuku

  • Pokud je hlasitost příliš vysoká, snižte ji.
  • Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonem k mikrovlnným troubám, zařízení Wi-Fi atd.
  • Umístěte sluchátka s mikrofonem blíže k zařízení Bluetooth. Odstraňte všechny překážky mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth.
  • Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonem k televiznímu přijímači.
  • Přepněte připojení Bluetooth na A2DP pomocí zařízení Bluetooth, je-li nastavena možnost HFP nebo HSP.
  • Připojíte-li ke sluchátkům s mikrofonem zařízení s integrovaným rádiem nebo tunerem, nemusí fungovat příjem signálu nebo se může snížit citlivost. Oddalte sluchátka s mikrofonem od připojeného zařízení a zkuste to znovu.
  • Pokud jste sluchátka s mikrofonem k tomuto zařízení Bluetooth připojovali již dříve, je možné navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth, jsou-li sluchátka s mikrofonem zapnutá. Pomocí zařízení Bluetooth navažte připojení A2DP Bluetooth.
  • Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek s mikrofonem může být prvních několik sekund po navázání připojení kvalita zvuku špatná (například špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.).
    Je tomu tak z důvodu specifikací počítače (na počátku přenosu upřednostňuje komunikaci a až po pár sekundách přepne na upřednostňování kvality zvuku), nejedná se o závadu sluchátek s mikrofonem.Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, stiskněte na sluchátkách s mikrofonem jednou tlačítko , pokud zrovna probíhá přehrávání. Případně můžete připojení A2DP navázat pomocí počítače. Přečtěte si informace o operacích v návodu k obsluze počítače.