Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí funkce Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat smartphone Android.

 1. Nakonfigurujte nastavení asistenta a hlasového ovládání v aplikaci Google app.

  Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] – [Apps] a poté vyberte ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu displeje.
  Poté vyberte možnost [Assist & voice input] – [Assist app], a potom nastavte možnost [Assist app] na hodnotu Google app.

  Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

  Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace.

  Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

  V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek s mikrofonem aktivovat.

 2. Připojte sluchátka s mikrofonem k smartphonu Android prostřednictvím připojení Bluetooth.
 3. Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stisknutím a podržením tlačítka aktivujte funkci Google app.

  Aktivuje se funkce Google app.

 4. Prostřednictvím mikrofonu sluchátek sdělte požadavek na funkci Google app.

  Podrobnosti o funkci Google app, například o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

  Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Google app se deaktivuje.

Poznámka

 • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko funkce Google Assistant, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
 • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
 • Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“, ani v případě, že je nastavení AndroidOk Google“ smartphonu zapnuto.