Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem (NFC)

Sluchátka s mikrofonem lze odpojit od připojeného smartphonu jejich přiložením k telefonu.

  1. Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.
  2. Přiložte sluchátka s mikrofonem k smartphonu.

    Dotkněte se smartphonem značky N-Mark na sluchátkách s mikrofonem. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).

Poznámka

  • Pokud na základě nastavení v okamžiku zakoupení neprovedete žádnou operaci po dobu zhruba 5 minut po odpojení, sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou. Pokud chcete napájení vypnout dříve, stiskněte tlačítko a přidržte je stisknuté zhruba po dobu 2 sekund. Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto), modrý indikátor zhasne a sluchátka s mikrofonem se vypnou.
    Dobu, po jejímž uplynutí se napájení vypne, lze změnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.
    https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/