Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení vám umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání s použitím sluchátek s mikrofonem.

Registrace zařízení (párování)

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá registrace zařízení (párování).

Pokud připojované zařízení nepodporuje připojení jedním dotykem (NFC), proveďte na sluchátkách s mikrofonem a na zařízení registraci zařízení (párování).

Pokud zařízení podporuje připojení jedním dotykem (NFC), k provedení registrace zařízení (párování) a navázání připojení Bluetooth se bude stačit zařízení dotknout.

Připojení sluchátek s mikrofonem k zaregistrovanému (spárovanému) zařízení

Jakmile zařízení jednou zaregistrujete (spárujete), není nutné je registrovat znovu. K zařízení, které již bylo zaregistrováno (spárováno) připojíte sluchátka s mikrofonem pomocí vhodné metody.