Používání funkce potlačení hluku pomocí umělé inteligence

Jedná se o pohodlnou funkci, která zajišťuje nejúčinnější režim potlačení hluku tím, že okamžitě analyzuje zvukové složky prostředí. Tuto funkci používejte zejména tehdy, pokud máte pocit, že účinek funkce potlačení hluku během pohybu není dostatečný a že se okolní hluk výrazně mění.

  1. Stiskněte tlačítko NC/AMBIENT se zapnutým napájením, dokud se ze sluchátek s mikrofonem neozve zvuk ohlašující zahájení analýzy (zhruba dvě sekundy).

    Bude zahájena analýza okolního hluku (zhruba 3 sekundy). Hlasitost hudby se během přehrávání sníží.

    Jakmile bude analýza dokončena, automaticky zařízení přepne na optimální režim potlačování hluku a hlasitost hudby se vrátí na normální úroveň.

Typy režimů potlačení hluku

NC Režim A:
Vhodný pro hluk obsahující velké množství zvuku ve středním a nízkém pásmu. Účinný pro běžně hlučná prostředí.

NC Režim B:
Vhodný pro hluk obsahující velké množství zvuku ve velmi nízkém pásmu. Účinný zejména pro hluk v autobusech a vlacích.

NCRežim C:
Vhodný pro relativně tichý hluk v širokém pásmu. Účinný zejména pro hluk v kanceláři a hluk vycházející z kancelářských přístrojů.

Poznámka

  • Režim potlačování hluku se vrátí do nastavení NC – režim A v případě, že:
    • funkce potlačení hluku byla vypnuta a pak opět zapnuta,
    • sluchátka s mikrofonem byla vypnuta a pak opět zapnuta.