Nelze uskutečnit nabíjení.

  • Používejte dodaný kabel USB Type-C.
  • Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C pevně připojen ke sluchátkům s mikrofonem a k napájecímu adaptéru USB nebo počítači.
  • Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér USB řádně zapojen do elektrické zásuvky.
  • Ověřte, že je zapnutý počítač.
  • Ověřte, že počítač není v pohotovostním, spánkovém či hibernačním režimu.
  • Při použití Windows 8.1 aktualizujte systém prostřednictvím služby Windows Update.