O hlasových informacích

V následujících situacích se budou ve výrobním nastavení ze sluchátek s mikrofonem ozývat hlasové informace v angličtině.

Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových informací nebo hlasové informace zapnout/vypnout. Další informace naleznete na následující adrese:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 • Při zapnutí napájení: „Power on“ (Napájení zapnuto)
 • Při vypnutí napájení: „Power off“ (Napájení vypnuto)
 • Při zahájení režimu párování: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth)
 • Při navázání připojení Bluetooth: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno)
 • Při ukončení připojení Bluetooth: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno)
 • Při kontrole zbývající kapacity baterie: „Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývající kapacitu. Použijte ji jako hrubý odhad.) / „Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)
 • Když je zbývající kapacita baterie nízká: „Low battery, please recharge headset“ (Slabá baterie, nabijte sluchátka s mikrofonem)
 • Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie: „Please recharge headset. Power off“ (Nabijte sluchátka s mikrofonem. Napájení vypnuto)
 • Při zapnutí funkce potlačení hluku: „Noise canceling“ (Potlačení hluku)
 • Při zapnutí režimu okolního zvuku: „Ambient sound“ (Okolní zvuk)
 • Při vypnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku: „Ambient Sound Control off“ (Ovládání okolního zvuku vypnuto)
 • Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům s mikrofonem není k dispozici funkce Google Assistant, a to ani když stisknete tlačítko Google Assistant na sluchátkách s mikrofonem: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena)
 • Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům s mikrofonem není k dispozici funkce Amazon Alexa, a to ani když stisknete tlačítko Amazon Alexa na sluchátkách s mikrofonem: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci)

Poznámka

 • I když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka s mikrofonem, abyste obnovili výrobní nastavení, jazyk se nezmění.
 • Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci firmwaru nejsou slyšet hlasové informace, vypněte sluchátka s mikrofonem a znovu je zapněte.