Připojení jedním dotykem (NFC) k smartphonu Android (Android 4.1 nebo novější)

Přiložením sluchátek s mikrofonem k smartphonu vyvoláte automatické zapnutí sluchátek s mikrofonem, spárování a následné vytvoření připojení Bluetooth.

Kompatibilní smartphony
Smartphony kompatibilní s funkcí NFC se systémem Android 4.1 nebo novějším.
NFC
NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, jako jsou smartphony a štítky IC. Díky funkci NFC lze datovou komunikaci – například párování Bluetooth – snadno zřídit prostým vzájemným přiložením zařízení kompatibilních s funkcí NFC (tj. u značky N-Mark nebo na místě vyznačeném na zařízení).
 1. Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.
 2. Zapněte na smartphonu funkci NFC.
  1. Vyberte možnost [Settings]—[Wireless & networks]—[More].
  2. Dotkněte se volby [] vedle možnosti [NFC], abyste funkci NFC zapnuli.

 3. Přiložte sluchátka s mikrofonem k smartphonu.
  • Dotkněte se smartphonem značky N-Mark na sluchátkách s mikrofonem. Ponechte sluchátka s mikrofonem v dotyku se smartphonem až do momentu, kdy smartphone zareaguje.
  • Informace o zóně dotyku smartphonu naleznete v návodu k obsluze telefonu.

  Spárování a připojení proveďte podle pokynů na obrazovce.

  Po připojení sluchátek s mikrofonem k smartphonu začne pomalu blikat indikátor (modrý). Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  • Chcete-li sluchátka s mikrofonem odpojit, opět se smartphonu dotkněte.
  • Chcete-li připojit spárovaný smartphone, proveďte krok 3.
  • Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
 • Pokud sluchátka s mikrofonem nelze připojit, vyzkoušejte následující.
  • Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji a pohybujte smartphonem pomalu nad značkou N-Mark.
  • Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
  • Zkontrolujte, zda je na smartphonu zapnutá funkce Bluetooth.
 • Dotknete-li se sluchátky s mikrofonem smartphonu s funkcí NFC, smartphone ukončí připojení Bluetooth s aktuálním zařízením a připojí se ke sluchátkům s mikrofonem (přepnutí Připojení jedním dotykem).