Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

 1. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Zkontrolujte, zda indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká modře. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 2.

 2. Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

  Viz pokyny v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth. Když je zařízení připojeno, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

 • Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WI-C600N], [LE_WI-C600N] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WI-C600N], klepněte na možnost [WI-C600N], nebo klepněte na možnost [LE_WI-C600N], pokud se zobrazí [LE_WI-C600N].
 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonem, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
 • Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům s mikrofonem připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.