Nelze uskutečnit párování.

  • Přibližte sluchátka s mikrofonem a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m.
  • Při párování prvního zařízení po zakoupení, inicializaci nebo opravě sluchátek s mikrofonem sluchátka s mikrofonem automaticky přejdou do režimu párování. Chcete-li spárovat 2. nebo další zařízení, stiskněte a přidržte tlačítko sluchátek s mikrofonem po dobu více než 7 sekund pro přepnutí do režimu párování.
  • Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek s mikrofonem je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek s mikrofonem (iPhone nebo jiné zařízení). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté je znovu spárujte.