Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení

Vypněte sluchátka s mikrofonem při odpojeném kabelu USB Type-C a potom stiskněte a na 7 sekund nebo déle podržte zároveň tlačítko a tlačítko .

Modrý indikátor čtyřikrát zabliká ( ) a sluchátka s mikrofonem se inicializují. Tato operace obnoví nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka s mikrofonem ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Poznámka

  • I když sluchátka s mikrofonem inicializujete, bude aktualizovaný software zachován.
  • I když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka s mikrofonem, jazyk se nezmění.