Připojení ke spárovanému počítači (Windows 8 / Windows 8.1)

Před zahájením operace zajistěte následující:

 • V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
 1. Probuďte počítač z režimu spánku.
 2. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Zkontrolujte, zda indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká modře. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Pomocí počítače zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení, pokud navázáno nebylo, pokračujte krokem 3.

  Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.

 3. Zvolte sluchátka s mikrofonem pomocí počítače.
  1. Na obrazovce Start vyberte volbu [Desktop].
  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko [Start], potom v rozevírací nabídce vyberte možnost [Control Panel].
  3. Vyberte možnost [Hardware and Sound], potom možnost [Sound].

  4. Pravým tlačítkem myši klikněte na [WI-C600N].

   Pokud se na obrazovce [Sound] nezobrazí [WI-C600N], klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku [Sound], potom vyberte volbu [Show Disconnected Devices].

  5. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

   Připojení bude navázáno. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

 • Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WI-C600N], [LE_WI-C600N] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WI-C600N], klepněte na možnost [WI-C600N], nebo klepněte na možnost [LE_WI-C600N], pokud se zobrazí [LE_WI-C600N].
 • Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonem, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
 • Pokud k sluchátkům s mikrofonem nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.