O indikátoru

Prostřednictvím indikátorů můžete sledovat různé stavy sluchátek s mikrofonem.

: Rozsvítí se modře / : Rozsvítí se červeně / -: Zhasne

Zapnutí

- (2krát blikne)

Vypnutí

(svítí asi 2 sekundy)

Zobrazení zbývající kapacity baterie

 • Zbývající kapacita: Vysoká
  - (2krát blikne)
 • Zbývající kapacita: Nízká (vyžaduje dobití)
  - - (bliká asi 15 sekund)

Podrobnosti naleznete v části „Kontrola zbývající kapacity baterie“.

Když je zbývající kapacita baterie nízká

- - (bliká asi 15 sekund)

Nabíjení

 • Během nabíjení

  Po dokončení nabíjení zhasne.

 • Abnormální teplota
  - - - - (každá blikne 2krát)
 • Abnormální nabíjení
  - - - -

Funkce Bluetooth

 • Režim registrace zařízení (párování)
  - - - - (každá blikne 2krát)
 • Nepřipojeno
  - - - - - - - - (přibližně interval 1 sekundy)
 • Proces připojování byl dokončen
  (bliká rychle po dobu asi 5 sekund)
 • Připojeno
  - - - - - - - - - - - - (přibližně interval 5 sekund)
 • Příchozí hovor

Stavové indikátory připojeno a nepřipojeno automaticky zhasnou po uplynutí určité doby. Na určitou dobu začnou znovu blikat při provedení nějaké operace. Když je zbývající kapacita baterie nízká, indikátor přejde na červené blikání.

Ostatní