Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS High Sierra (verze 10.13)

Před zahájením operace zajistěte následující:

 • V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
 • Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
  Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim „vypnuto“, nebude se ze sluchátek s mikrofonem ozývat zvuk.
  Reproduktor počítače je v režimu zapnuto

 1. Probuďte počítač z režimu spánku.
 2. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Zkontrolujte, zda indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká modře. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Pomocí počítače zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení, pokud navázáno nebylo, pokračujte krokem 3.

  Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.

 3. Zvolte sluchátka s mikrofonem pomocí počítače.
  1. V panelu úloh v pravé spodní části obrazovky vyberte možnost [(System Preferences)] – [Bluetooth].

  2. Klikněte na možnost [WI-C600N] při současném stisknutí tlačítka Control počítače na obrazovce Bluetooth a z rozevírací nabídky vyberte možnost [Connect].

 4. Klikněte na ikonu reproduktoru v pravé horní části obrazovky a vyberte možnost [WI-C600N].

  Nyní si můžete užívat hudbu přehrávanou z počítače.

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

 • Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WI-C600N], [LE_WI-C600N] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WI-C600N], klepněte na možnost [WI-C600N], nebo klepněte na možnost [LE_WI-C600N], pokud se zobrazí [LE_WI-C600N].
 • Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonem, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
 • Pokud k sluchátkům s mikrofonem nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.