Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

 1. Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.
 2. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Zkontrolujte, zda indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká modře. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

 3. Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem Android.
  1. Vyberte možnost [Settings] – [Wireless & networks] – [Bluetooth].

  2. Dotkněte se volby [] vedle možnosti [Bluetooth], abyste funkci Bluetooth zapnuli.

 4. Stiskněte [WI-C600N].

  Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

 • Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WI-C600N], [LE_WI-C600N] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WI-C600N], klepněte na možnost [WI-C600N], nebo klepněte na možnost [LE_WI-C600N], pokud se zobrazí [LE_WI-C600N].
 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonem, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
 • Pokud nelze ke sluchátkům s mikrofonem připojit smartphone, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem smartphonu naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.