Příjem hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete využívat volání hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (profil hands-free) nebo HSP (profil sluchátek s mikrofonem).

 • Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
 • Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.
 • Sluchátka s mikrofonem podporují pouze normální příchozí hovory. Aplikace volání pro smartphony a počítače nejsou podporovány.

Vyzváněcí tón

Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách s mikrofonem slyšet vyzváněcí tón a indikátor (modrý) bude rychle blikat.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

 • Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách s mikrofonem
 • Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
 • Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu pouze pro připojení Bluetooth
 1. Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonem k smartphonu či mobilnímu telefonu.
 2. Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka na sluchátkách s mikrofonem.

  Jestliže v době příchozího hovoru posloucháte hudbu, přehrávání se přeruší a ze sluchátek s mikrofonem se ozve vyzváněcí tón.

  A: Mikrofony

  Používejte společně s mikrofonem funkce potlačení hluku.

  Není-li ve sluchátkách s mikrofonem slyšet vyzváněcí tón

  • Je možné, že sluchátka s mikrofonem nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.
  • Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, zvolte přerušení pomocí sluchátek s mikrofonem.
 3. Pomocí tlačítka + nebo - nastavíte hlasitost.

  Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

 4. Hovor ukončíte opětovným stisknutím tlačítka na sluchátkách s mikrofonem.

  Přijmete-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

 • Některé smartphony či mobilní telefony ve výchozím nastavení přijímají hovory pomocí telefonu namísto sluchátek s mikrofonem. Při připojení HFP nebo HSP přepněte hovor na sluchátka s mikrofonem přidržením tlačítka po dobu přibližně 2 sekund nebo pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
 • Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
 • Hlasitost sluchátek s mikrofonem během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

 • Záleží na typu smartphonu či mobilního telefonu, zda se přehrávání po ukončení hovoru automaticky obnoví, či nikoli.
 • Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonem. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek s mikrofonem, může se ozývat hluk.