Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní protokol: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Jednotlivá tlačítka mají následující funkci:

  • Jedním krátkým stisknutím během pozastavení spustíte přehrávání.
  • Jedním krátkým stisknutím během přehrávání pozastavíte přehrávání.
  • Dvojím stisknutím přeskočíte na začátek následující stopy. (
  • Trojím stisknutím přeskočíte na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání). (
  • Jedním stisknutím a uvolněním a následným stisknutím a podržením zahájíte rychlý posun vpřed. (
  • Dvojím stisknutím a uvolněním a následným stisknutím a podržením zahájíte rychlý posun zpět. (

+/-

Nastavení hlasitosti.

Poznámka

  • Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek s mikrofonem reagovat správně.
  • Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.
  • Při používání přístroje iPhone lze funkci Siri aktivovat stisknutím a podržením tlačítka .