Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu.

Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby
  • Stisknutím a podržením tlačítka spustíte funkci hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu (*), případně aktivujete Google app na smartphonu Android nebo funkci Siri na zařízení iPhone.
Odchozí hovor
  • Jedním stisknutím tlačítka zrušíte odchozí hovor.
  • Pro změnu volacího zařízení ze sluchátek s mikrofonem na smartphone či mobilní telefon nebo naopak stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.
Příchozí hovor
  • Jedním stisknutím tlačítka přijmete příchozí hovor.
  • Stisknutím a přidržením tlačítka po dobu přibližně 2 sekund odmítnete příchozí hovor.
Během hovoru
  • Jedním stisknutím tlačítka ukončíte hovor.
  • Pro změnu volacího zařízení ze sluchátek s mikrofonem na smartphone či mobilní telefon nebo naopak stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchozí hovor
  • Jedním stisknutím tlačítka zrušíte odchozí hovor. (*)
Příchozí hovor
  • Jedním stisknutím tlačítka přijmete příchozí hovor.
Během hovoru
  • Jedním stisknutím tlačítka ukončíte hovor. (*)

*Některá zařízení nemusejí tuto funkci podporovat.