Ochranné známky

 • Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích.
 • iPhone, iPod, iPod touch, macOS a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších státech.
 • App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. registrovaná ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
 • iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
 • Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
 • Amazon, Alexa a všechna související loga jsou obchodními značkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.
 • Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
 • N-Mark je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc., ve Spojených státech a v dalších zemích.
 • Qualcomm aptX je produkt společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd.
  Qualcomm je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated registrovaná ve Spojených státech a v dalších zemích a použitá na základě svolení. aptX je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. registrovaná ve Spojených státech a v dalších zemích a použitá na základě svolení.
 • USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
 • „DSEE“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.