Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

  1. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

    Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

    Funkce potlačení hluku se zapíná automaticky při zapnutí sluchátek s mikrofonem.

Vypnutí funkce potlačení hluku

Stiskněte opakovaně tlačítko NC/AMBIENT, dokud se funkce potlačení hluku nevypne.

S každým stisknutím tlačítka se bude funkce přepínat následujícím způsobem, což bude také ohlašováno hlasovým upozorněním.


Režim okolního zvuku: ZAP.

Funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku: VYP.

Funkce potlačení hluku: ZAP. / režim okolního zvuku: VYP.

Tip

  • Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

  • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko funkce Google Assistant, funkci potlačení hluku nelze přepnout stisknutím tlačítka NC/AMBIENT. Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
  • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkci potlačení hluku nelze přepnout stisknutím tlačítka NC/AMBIENT. Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
  • Sluchátka s mikrofonem nemohou dosáhnout maximálního výkonu funkce potlačení hluku, pokud nejsou použity dodané návleky.
  • Maximálního výkonu funkce potlačení hluku není možné dosáhnout, pokud nejsou návleky pevně vloženy do učí. Upravte polohu sluchátek podle svých uší.