Bezpečnostní opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

 • Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
 • Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech vypněte tuto jednotku a ostatní zařízení Bluetooth, protože by mohlo dojít k nehodě:
  • v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
 • Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
 • Zvuk přehrávaný na této jednotce může být oproti vysílajícímu zařízení opožděn z důvodu vlastností bezdrátové technologie Bluetooth. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
 • Tato jednotka podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
 • Společnost Sony nenese zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
 • Připojení se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
  • Zařízení Bluetooth připojená k jednotce musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc., a musí být certifikována jako vyhovující.
  • I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
  • Při hands-free telefonování pomocí jednotky se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
 • V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka ke statické elektřině

 • Statická elektřina nahromaděná v těle může způsobit jemné brnění v uších. Abyste tento efekt omezili, používejte oblečení z přírodních materiálů, které potlačuje tvorbu statické energie.

Poznámky k nošení jednotky

 • Po použití vyjímejte sluchátka pomalu.
 • Protože návleky sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při vkládání návleků do uší může membrána reproduktoru cvakat. Nejedná se o závadu.

Jiné

 • Nevystavujte jednotku nadměrným nárazům.
 • Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
 • Pokud při používání jednotky začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě ji přestaňte používat.
 • Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality návleků.
 • Pokud se návleky zašpiní, sejměte je z jednotky a jemně je ručně omyjte pomocí neutrálního mycího prostředku. Po čištění důkladně otřete veškerou vlhkost.

Čištění jednotky

 • Když je vnější povrch jednotky zašpiněný, otřete jej dočista měkkým suchým hadříkem. Pokud je jednotka výrazně znečištěná, namočte hadřík do mírného roztoku neutrálního mycího prostředku a před otíráním jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Nepoužívejte sluchátka s mikrofonem v blízkosti lékařských zařízení

 • Tento výrobek obsahuje magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, defibrilátory a programovatelné přepínací ventily nebo jiné lékařské přístroje. Neumisťujte tento výrobek do blízkosti těchto lékařských přístrojů ani osob, které tyto lékařské přístroje používají. V případě pochybností se před používáním výrobku poraďte s lékařem.

Neumisťujte do blízkosti sluchátek s mikrofonem karty s magnety

 • Tento výrobek obsahuje magnety. Umístění magnetické karty do blízkosti výrobku může změnit magnetické vlastnosti karty a způsobit její nefunkčnost.