Na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch se nezobrazí údaj o zbývající kapacitě baterie.

  • Zbývající kapacita baterie se zobrazí pouze na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch (iOS 5.0 nebo novější), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile).
  • Ověřte, zda je zařízení iPhone nebo iPod touch připojeno pomocí profilu HFP (Hands-free Profile). V opačném případě se údaj o zbývající kapacitě baterie nebude správně zobrazovat.