Přepnutí zařízení jedním dotykem (NFC)

  • Pokud se smartphonem kompatibilním s funkcí NFC dotknete sluchátek s mikrofonem, když jsou připojena k jinému zařízení Bluetooth, může se zařízení přepnout na připojení ke smartphonu (přepnutí připojení jedním dotykem). Připojení však nelze přepnout, pokud hovoříte pomocí sluchátek s mikrofonem připojených k mobilnímu telefonu kompatibilnímu s funkcí Bluetooth.
  • Když se smartphonem, který je kompatibilní s funkcí NFC a připojený ke sluchátkům s mikrofonem, dotknete jiných sluchátek Bluetooth s mikrofonem kompatibilních s funkcí NFC nebo reproduktoru Bluetooth, sluchátka s mikrofonem se odpojí a smartphone se připojí k zařízení Bluetooth, které se ho dotklo.

Poznámka

  • Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, dopředu ji odemkněte.