Eksponering

Hvis du vil opnå bedre eksponeringer i omgivelser med lav belysning, skal du ændre lysstyrken for fotos og videoer.

Hvis du bruger tilstanden Manuelt til fotos, skal du ændre eksponeringsværdien.

  1. Tap på [Tilstand] > (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
  2. Tap på [EV], og træk skyderen for at justere eksponeringsværdien.
    Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på (Ikon for Manuel tilstand).
  3. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.