Lukkertid

Lukkertiden henviser til, hvor længe lukkeren er åben, og kameraets sensor er udsat for lys.

En hurtig lukkertid hjælper med at fryse bevægelse, mens en langsom lukkertid kan skabe en effekt, der kaldes "sløring pga. bevægelse", hvor genstande i bevægelse vises sløret, mens de er i bevægelse.

Lukkertiden justeres automatisk, men kan også indstilles manuelt.

  1. Tap på [Tilstand] > (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
  2. Tap på [SS], og træk skyderen for at justere lukkertiden.
    Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på (Ikon for Manuel tilstand).
  3. Tap på lukkerknappen for at tage fotoet.

Bemærk!

  • Denne indstilling er kun tilgængelig for hovedkameraet.