HDR (High Dynamic Range)

HDR (High Dynamic Range) justeres automatisk, når der tages fotos i situationer med høj kontrast, f.eks. når der er kraftig bagrundsbelysning. Du kan også aktivere/deaktivere HDR.
  1. Når du bruger kameraet, skal du stryge på skærmen for at vælge en fototilstand.
  2. Tap på (Ikon for HDR), og vælg derefter en indstilling.
  3. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.