Sporing af et motiv

Kameraet kan også registrere og spore et motiv i bevægelse. En gul ramme indikerer ansigter eller genstande i bevægelse, som er i fokus.
  1. Tap på (Ikon for Indstillinger), når du bruger hovedkameraet.
  2. Tap på kontakten [Objektsporing] for at aktivere.
  3. Luk indstillingsmenuen.
    Indstillingen gemmes.
  4. Vælg et motiv, som du vil spore, ved at berøre det i søgeren.
  5. Tap på lukkerknappen for at tage et foto eller optage en video.

Bemærk!

  • Denne indstilling er ikke tilgængelig, når [Videostørrelse] er indstillet til [4K (16:9)] eller [4K (21:9)].

Tip!

  • Du kan slå [Objektsporing]-funktionen til i Manuelt-tilstanden ved at tappe på (Ikon for Indstillinger) > [Berør for at justere] > [Objektsporing].