Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 12

Ud over opdatering af softwaren til Android 12 er der også foretaget nogle ændringer af de eksisterende funktioner. Følgende er nogle af de større ændringer efter opdatering af enheden til Android 12.

Denne Hjælpevejledning beskriver ikke alle funktioner i Android 12. Nogle af skærmdesignets funktioner, indstillinger og elementer kan variere i forhold til indholdet i denne Hjælpevejledning efter opdatering af din enhed til Android 12.

Lange skærmbilleder

Du kan tage et skærmbillede af en skærm, som kan rulles.

Bemærk!

 • Lange skærmbilleder er til rådighed, hvis appen understøtter funktionen.
 1. Tryk længe på lydstyrke ned-tasten og til/fra-tasten samtidig.

 2. Tap på [Medtag mere].

  Billede, der viser positionen af knappen Medtag mere i det nederste højre område.

 3. Træk i linjen for at justere skærmbilledområdet og tap derefter på [Gem].

  Billede, der viser positionen af knappen Gem i det øverste venstre område.

Enhåndstilstand

Metoden for enhåndstilstanden er blevet ændret fra at gøre hele skærmen mindre til at sænke den.

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Visning] > [Enhåndstilstand], og tap derefter på [Brug enhåndstilstand]-kontakten for at aktivere funktionen.

  Følg vejledningen på skærmen for at indstille andre indstillinger.

 2. For at anvende enhåndstilstanden skal du tappe to gange på (Ikon for Startside).

 3. For at afslutte enhåndstilstanden skal du tappe to gange på (Ikon for Startside) igen eller tappe hvor som helst over appen.

Support for AVIF-billedformatet

Nyligt understøtter Android 12 AVIF-billedformatet. AVIF-billedformatet opnår bedre komprimering end andre formater med fin billedkvalitet.

Andre opdaterede funktioner

Sådan tænder du for skærmen med et tasttryk

Du kan tænde for skærmen ikke bare ved at trykke på til/fra-tasten, men også ved at trykke på volumentasten.

For at aktivere funktionen skal du tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser], og derefter tappe på [Aktivér skærm ved tastetryk]-kontakten.