ISO

ISO bestemmer, hvor følsomt dit kamera er over for lys. Et lavt ISO-tal betyder lav følsomhed, og et højt ISO-tal betyder højere følsomhed. En højere følsomhed kan medføre, at dine fotos bliver slørede.

En højere ISO-værdi bruges, når du tager fotos af genstande i bevægelse, eller når du tager fotos ved lav belysning uden blitzen.

Hvis der er for meget lys, bruges den laveste ISO-indstilling for at opnå en bedre billedkvalitet.

ISO justeres automatisk, når der tages fotos og videoer.

  1. Tap på [Tilstand] > (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
  2. Tap på [ISO], og træk skyderen for at justere ISO-værdien.
    Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på (Ikon for Manuel tilstand).
  3. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

  • Denne indstilling er kun tilgængelig for hovedkameraet.