Sådan tager du et foto, når en person smiler

Brug Smiludløser til automatisk at tage et foto, når en person smiler.
  1. Tap på (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.
  2. Tap på [Automatisk optagelse] eller [Automatisk optagelse (video)] > [Smiludløser].
  3. Luk indstillingsmenuen.
    Indstillingen gemmes for den valgte optagetilstand.
  4. Når der registreres et smil, tager kameraet automatisk et foto.

Bemærk!

  • Denne indstilling er ikke tilgængelig, når [Videostørrelse] er indstillet til [4K (16:9)] eller [4K (21:9)].