Sådan tager du et foto med blitzen

Brug blitzen i overensstemmelse med motivet og lysforholdene.
  1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på det blitzikon, der vises på skærmen, f.eks. (Ikon for Automatisk blitz).
  2. Rediger eventuelt blitzindstillingen.
  3. Tap på lukkerknappen for at tage et foto eller optage en video.

Bemærk!

  • De tilgængelige indstillinger afhænger af optagetilstanden, fototilstanden og videotilstanden.

Tip!

  • Når baggrunden er lysere end motivet, kan du bruge Fill-blitz til at fjerne uønskede mørke skygger.