Sådan starter du enheden for første gang

Første gang du starter enheden, får du hjælp af en opsætningsvejledning til at konfigurere de grundlæggende indstillinger, tilpasse din enhed og logge på dine konti, f.eks. en Google-konto.

  1. Tryk længe på til/fra-tasten, indtil enheden vibrerer.

Sådan slukker du enheden

  1. Tryk længe på til/fra-tasten, indtil indstillingsmenuen åbnes.
  2. Tap på [Sluk].


Bemærk!

  • Det kan tage noget tid, før enheden slukker.