Brug af Side sense

Du kan tappe på Side sense-panelet på kanten af skærmen eller skubbe det med den ene hånd, så du nemmere kan bruge din enhed. Du kan få vist Side sense-menu som en genvej til programmer og indstillinger eller menuen multivindue for at vælge to programmer i tilstanden for delt skærm. Du kan også gå tilbage til den forrige skærm ved at føre fingeren ned langs Side sense-panelet på kanten af skærmen. Sørg for at tappe på sensoren eller glide din finger inden for Side sense-panelet.

Diagram med Side sense-panelpositionen

Bemærk!

  • Side sense er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af de apps og funktioner du bruger.

Tilpasning af Side sense-panelet

Hvis du vil flytte Side sense-panelet op eller ned, skal du berøre og holde nede på Side sense-panelet og derefter trække det op eller ned.

Hvis du vil placere positionen for berøring på et ønsket sted på skærmen, skal du berøre og holde nede på Side sense-panelet og derefter trække det mod midten af skærmen. Formen på Side sense-panelet ændres til en cirkel, og du kan trække og placere den hvor som helst på skærmen.

Diagram, hvor Side sense-panelet trækkes hen mod midten af skærmen

Tip!

  • For at returnere Side sense-panelet til dets oprindelige form skal du trække cirklen tilbage til kanten af skærmen.

Visning af Side sense-menu

For at aktivere Side sense-menuen skal du tappe to gange på Side sense-panelet eller cirklen. Følg vejledningen på skærmen for at vælge en app. Du kan også starte en app i et pop op-vindue.

Diagram, hvor der tappes to gange på Side sense-panelet

Tip!

  • Hvis du vil afslutte Side sense-menu, skal du tappe to gange på Side sense-panelet eller tappe på et tomt område på skærmen.

Visning af menuen Multivinduestilstand

Skub Side sense-panelet eller cirklen op for at få vist menuen Multivinduestilstand. Følg vejledningen på skærmen for at føje programmer til en delt skærm.

Diagram, hvor Side sense-panelet skubbes op

Sådan vender du tilbage til den forrige skærm vha. Side sense-panelet

Skyd Side sense-panelet eller cirklen ned for at vende tilbage til den forrige skærm.

Diagram, hvor Side sense-panelet skubbes ned