Brug af en Dual SIM-enhed

En Dual SIM-enhed gør det muligt for dig at gøre følgende:

 • Modtage indgående kommunikation via begge SIM-kort.
 • Vælge det nummer, som du vil sende udgående kommunikation fra, eller få mulighed for at vælge et SIM-kort, hver gang du foretager et opkald.
 • Viderestille opkald, der er modtaget via SIM 1 til SIM 2, når SIM 1 ikke kan nås, og omvendt. Denne funktion kaldes Dual SIM-tilgængelighed. Du skal aktivere det manuelt.

Inden du kan bruge flere SIM-kort, skal du aktivere dem og vælge et SIM-kort, der skal håndtere datatrafikken.

Tip!

 • En Dual SIM-enhed virker med enten et eller to isatte SIM-kort.

Aktivering eller deaktivering af brugen af to SIM-kort

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Mobilnetværk].
 2. Vælg et SIM-kort.
 3. Tap på [Brug SIM-kort]-kontakten for at aktivere eller deaktivere SIM-kortet.
 4. Tap på (Knappen Tilbage) for at indstille det andet SIM-kort.

Omdøbning af et SIM-kort

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Mobilnetværk].
 2. Vælg et SIM-kort.
 3. Tap på (Ikon for Rediger) ved siden af SIM-kortnavnet, og indtast derefter et nyt navn.
 4. Tap på [Gem].

Valg af det SIM-kort, der håndterer datatrafik

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Mobilnetværk].
 2. Vælg et SIM-kort.
 3. Tap på [Datapræference].
 4. Vælg det SIM-kort, du vil bruge til datatrafik.

Indstilling af standard-SIM-kortet til opkald

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Mobilnetværk].
 2. Vælg et SIM-kort.
 3. Tap på [Opkaldspræference].

Aktivering af funktionen Dual SIM-tilgængelighed

 1. Start appen Telefon.
 2. Tap på (Ikon for mere) > [Indstillinger] > [Opkaldskonti] > [Dual SIM-tilgængelighed].
 3. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
 4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre proceduren.


Bemærk!

 • Funktionen Dual SIM-tilgængelighed er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af den kombination af netværksoperatører, der leverede SIM-kortene.

Tip!

 • Hvis du indstiller et SIM-kort til opkald og det andet SIM-kort til datakommunikation, er du muligvis ikke i stand til at få adgang til internettet, mens du taler i telefon. I dette tilfælde skal du tænde for [Data under opkald]-kontakten på SIM-kortet til opkald. Du vil nu være i stand til at udføre datakommunikation selv under opkald.
 • Hvis funktionen Dual SIM-tilgængelighed ikke fungerer, når du har aktiveret den, skal du kontrollere, at telefonnumrene er indtastet korrekt for hvert SIM-kort. I nogle tilfælde registreres numrene automatisk under opsætning. Ellers bliver du bedt om at indtaste dem manuelt.