Skærmindstillinger

Du kan ændre skærmens funktionsmåde, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere billedkvaliteten af fotos og videoer.
 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm].
 2. Tap på den indstilling, du vil ændre.
  Brug skyderne, tap på kontakterne, eller vælg indstillinger, der skal justeres.

Hovedskærmens indstillinger

 • Indstillinger for billedkvalitet: Juster kvaliteten af de fotos og videoer, der vises på din enhed.

 • Hvidbalance: Vælg en af de forudindstillede indstillinger. Du kan også bruge skyderne til at justere hvidbalancen.

 • Lysstyrke: Juster lysstyrkeniveauet med skyderen. Du kan også aktivere [Tilpasset lysstyrke] for automatisk at optimere lysstyrken ud fra belysningen i omgivelserne.

 • Mørkt tema: Du kan få vist skærmen med en mørk baggrund.

 • Rotér skærm automatisk: Angiv, at skærmen automatisk skal rotere, når enheden drejes, eller angiv, at den skal forblive i stående retning.

 • Nattelys: [Nattelys] ændrer skærmfarven til gul. Dette gør det lettere at se skærmen i mørke omgivelser, og det gør det også lettere at falde i søvn.

Bemærk!

 • Undgå at vise meget lyse eller statiske billeder i længere tid. Det kan muligvis medføre, at der forbliver et efterbillede eller farve på skærmen.

Tip!

 • Selv hvis funktionen Rotér skærm automatisk er deaktiveret, kan du dreje skærmen manuelt ved at tappe på (Ikon for rotation) i navigationslinjen.