Navngivning af din enhed

Du kan give din enhed et navn. Navnet vises til andre enheder, efter at du har slået Bluetooth-funktionen til, og din enhed er indstillet til at være synlig.
  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Par ny enhed].
  2. Tap på [Enhedens navn].
  3. Indtast et navn til enheden.
  4. Tap på [Omdøb].