Scene- og tilstandsgenkendelse

Kameraet registrerer typen af motiv og tilstande såsom mad, et portræt, et natmotiv osv., og optager stillbilleder med automatisk justerede indstillinger.

Scenegenk.

Når kameraet genkender visse scener, vises de følgende ikoner og vejledninger.

Ikon Guide
Gourmet
Makro
Blødt snap
Baby
Modlysportræt
Modlys
Natportræt
Nattescene
Lav belysning
Landskab
Spotlys
Dokument
Kæledyr

Tilstandsgenkendelse

Når kameraet genkender forhold, vises de følgende ikoner.

Ikon Tilstand
Bevægelse
Stativ