Enhåndstilstand

Aktivér Enhåndstilstand for at justere visningsstørrelsen, så du nemmere kan skrive med én hånd.

  1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Avanceret] > [Enhåndstilstand].
  2. Tap på kontakten [Enhåndstilstand] for at aktivere eller deaktivere funktionen.
  3. Tap to gange på (Ikon for Startside) for at gøre skærmen mindre.
    Hvis du vil afslutte Enhåndstilstand, skal du tappe to gange på (Ikon for Startside) igen eller tappe på et tomt område på skærmen.

Sådan justerer du skærmens position

  • Hvis du vil flytte skærmen til venstre eller højre side: Tap på henholdsvis (Ikon for Venstre pil) eller (Ikon for Højre pil).

  • Hvis du vil flytte skærmen opad eller nedad: Træk i de vandrette streger på kanten af den ændrede skærm.

  • Hvis du vil ændre størrelsen på skærmen: Træk i (Ikon for Rediger skærmstørrelse) på kanten af den ændrede skærm.

Tip!

  • Du kan gøre skærmen mindre ved at bruge Side sense-menuen.