Forskellige måder at bruge volumentasten på

Du kan ændre den måde, du bruger volumentasten på.
  1. Tap på (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.
  2. Tap på [Brug lydstyrketast til], og vælg en indstilling.
    Indstillingen gemmes.

Indstillinger for volumentast

  • Zoom: Brug volumentasten til at zoome ind eller ud.
  • Lydstyrke: Volumentasten er deaktiveret for kameraet.
  • Lukker: Brug volumentasten som lukkerknap for fotos og videoer.