Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 13

Ud over opdatering af softwaren til Android 13 er der også foretaget nogle ændringer af de eksisterende funktioner. Følgende er nogle af de større ændringer efter opdatering af enheden til Android 13.

Denne Hjælpevejledning beskriver ikke alle funktioner i Android 13. Nogle af skærmdesignets funktioner, indstillinger og elementer kan variere i forhold til indholdet i denne Hjælpevejledning efter opdatering af din enhed til Android 13.

Ny låseskærm

De følgende ikoner vises på låseskærmen. Du kan hurtigt få adgang til hver enkelt funktion fra låseskærmen ved at berøre og holde på ikonerne.

Bemærk!

 • Betjeningsmetoden for ikonerne på låseskærmen er ændret fra strygebevægelser til berørings- og holdebevægelser.
 • (Wallet-ikon) vil blive vist, hvis du installerer en NFC-betalingsapp og konfigurerer de passende indstillinger.

  Du kan få vist eller skjule (Wallet-ikon) på låseskærmen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm], og tap derefter på kontakten [Vis Wallet].

 • (Enhedsstyring-ikon) vil blive vist på låseskærmen, hvis du installerer en enhedsstyringsapp og konfigurerer de passende indstillinger.

  Du kan få vist eller skjule (Enhedsstyring-ikon) på låseskærmen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm], og tap derefter på kontakten [Vis enhedsstyring].

Låseskærmen opdateret til Android 13

Tip!

 • Du kan kontrollere en tilsluttet ekstern enhed uden at låse din enhed op. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm], og tap derefter på [Styr fra låst enhed]-kontakten for at aktivere funktionen.

Nyt Hurtige indstillinger-panel

Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.

Billede, der viser feltet Scan QR-kode i midterområdet, A, sammen med det nyligt tilføjede ikon og opdaterede positioner af ikoner i det nederste område, B og C

Åbning af QR-kodescanneren fra Hurtige indstillinger-panelet

 1. Stryg til venstre eller højre i Hurtige indstillinger-panelet for at finde (Scan QR-kode) (A), og tap derefter på den.

Kontrol af aktive apps (B)

Tap for at få vist aktive apps, som muligvis påvirker batterilevetiden, selv hvis du ikke anvender dem. Du kan vælge en app, som kører, og stoppe den. Ikke alle apps kan stoppes.

Ændring i positionerne af ikoner (C)

Tap (Ikon for Indstillinger) for at åbne menuen Indstillinger.

Tap (Menu for afbryderknap) for at åbne menuen for afbryderknappen.

Baggrund og stil

Du kan ændre systemets supplerende farve til at matche det valgte baggrundsbillede.

 1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på [Baggrund og stil].

  Du kan vælge de ønskede farver og indstillinger på skærmen for [Baggrund og stil]-indstillinger.

Ændringer i Kamera-appen

Ændring i visningsmetoden for QR Code-scanningsresultater

Visningsmetoden for QR Code-scanningsresultater er ændret fra en besked til et banner.

Ret kameraet mod QR Code, og tap derefter på banneret, der vises i søgeren.

Bemærk!

 • QR Code-beskeder vises ikke længere i meddelelsespanelet.

Nye funktioner i Side sense

Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand er blevet forbedret.

Du kan skifte mellem Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand ved at tappe på hver fane.

For at tage et skærmbillede ved hjælp af Side sense-menuen skal du tappe på [Tag skærmbil.] i det nederste område.

Billede, der viser, hvor fanerne og [Tag skærmbil.]-ikonet er placeret på Side sense-menuen.

Andre opdaterede funktioner

Valg af det SIM, der håndterer datatrafik, hvis du anvender to SIM'er

Indstillingsproceduren er ændret.

 1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].

 2. Vælg det SIM, du vil bruge til datatrafik.

 3. Tap på kontakten [Mobildata] for at aktivere funktionen.

 4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre proceduren, hvis du bliver bedt om det.