Grundlæggende kamerafunktioner

Brug de grundlæggende kamerafunktioner, der hjælper dig med at tage fotos eller optage videoer.

Justering af kameraindstillingerne

 1. Tap på (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.
 2. Stryg listen for at se de tilgængelige indstillinger, og vælg en indstilling.

  Billede af kameraindstillingerne


Bemærk!

 • De tilgængelige indstillinger varierer mellem foto- og videotilstandene.

Tip!

 • Tap på (Ikon for introduktion til funktioner) for at kontrollere oplysninger om forskellige funktioner.

Ændring af stillbilledets størrelse

 1. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Stillbilledformat], når du bruger kameraet.
 2. Vælg en indstilling.

Skift mellem hoved- og frontkameraet

 1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på (Ikon for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.


Tip!

 • Du kan også skifte mellem kameraer ved at stryge nedad på kameraskærmen (i stående retning) eller stryge til højre på kameraskærmen (i liggende retning).

Skift af objektiver og zoom

Du kan skifte objektiver, mens du bruger hovedkameraet.

 1. Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på (Knap til skift af vinkel) gentagne gange for at vælge [x1] (vidvinkel), [x2] (telefoto) eller [x0.6] (ultravidvinkel).
 2. Zoom ind på billedet.
  • Træk (Knap til skift af vinkel) til venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning).
  • Saml eller spred fingrene på kameraskærmen.
  • Brug volumentasten.

Bemærk!

 • Skift af vinkler vha. (Knap til skift af vinkel) er ikke tilgængeligt, når tilstanden Manuelt er valgt.