Programopdateringer

Hvis funktionen til automatiske opdateringer er aktiveret, opdateres dine programmer, uden at du bliver spurgt om det, så du er måske ikke klar over, at der hentes store mængder data. For at undgå, at du måske skal betale et stort beløb for overførsel af data, kan du deaktivere automatiske opdateringer eller kun aktivere automatiske opdateringer, når det sker via en Wi-Fi-forbindelse. Du skal deaktivere funktionen til automatisk opdatering i Play Store-appen for at undgå automatisk opdatering af programmer.
  1. Søg efter og tap på (Ikon for Play Store).
  2. Tap på (Ikon for Menu), og tap derefter på indstillingsmenuen.
  3. Tap på menuen til automatisk opdatering af apps.
  4. Vælg den ønskede indstilling.